Loading

Кметство

Трейс Рисорсиз ЕООД чака ОВОС за Брезник

Преди окончателното решение ще се изчака приключването на процедура по изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), започнала с Решение на РИОСВ Перник от 18 юли 2011. Това стана ясно след проведения на 10 август Ден на отворените врати на обекта на компанията в Брезник.

Определени са местата за предизборни агитационни материали

Във връзка с предстоящите избори Общинската администрация е издала заповед, в която посочва местата, на които може да се поставят предизборни плакати и агитационни материали. Това са:

Протести срещу режима на водата в Брезнишко

На импровизирано общоселско събрание, в присъствието на кмета на Брезник- инж. Христо Миленков, жителите на брезнишкото село Долна Секирна са изразили бурно недоволството си от въведения в края на миналата седмица режим на водоснабдяване заради намаления дебит на водоизточниците.

Брезнишкият край остава златен

Златото и залежите на злато в региона остават недокоснати засега.

Съветниците попитаха ли за скандален проект в Брезник?

Вчера се проведе общинска сесия в Брезник. В дневния ред са включени теми, свързани с водоснабдяването, подготовката на общинските училища за новата учебна година и разпореждане с общински имоти. Общински съветници обаче имали намерение да попитат кмета на обищината, какво се случва с плащанията от Фонд земеделие по проект за ремонта на читалищните сгради в Брезник и село Ноевци.

Сесия на Общинския съвет в четвъртък

Състоянието на социалните услуги в общината е първа точка от дневния ред на предстоящата сесия.Домашният социален патронаж обслужва възрастните хора в града и 21 села в община Брезник. Обслужват се 132 лица.Част от предлаганите услуги са:

Отвориха офертите за ремонта на СОУ "Васил Левски" гр. Брезник

На 3ти Май комисия отвори предложенията на дружествата участващи в търга за ремонта на училището. В протокола подробно е описано съдържанието на всяко предложение, констатираните несъответствия и съответно препоръки(където е възмомжно) към фирмите. До 10ти Май участниците трябва да предоставят и останлите документи и други предписания дадени им от комисията.

Какво ще обсъжда Общинският съвет на предстоящата сесия?

На 21.04.2011 г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение" град Брезник ще се проведе заседание на ОбС Брезник.
Ето и по- важните въпроси, предвидени за разглеждане в дневния ред на заседанието:
1. Сведение за дейността на РУ „Полиция" град Брезник през периода от 01.01.2010г до 31.12.2010г

Сайтът на Община Брезник - отличник!

 Отлична оценка постави  Фондация"Програма достъп до информация" на официалния   сайт на Община Брезник. Заедно с този на администрацията в Попово, са най-добри в страната.

Община Брезник ще залесява землището на село Видрица

Община Брезник ще получи пари за залесяване на ерозирали общински имоти в землището на село Видрица. Утре кметът Христо Миленков ще се договори с Държавен фонд „Земеделие", съобщи заместник-кметът Георги Лазаров.

Община Брезник увеличава местните такси и цени на услуги

Община Брезник ще актуализира Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ  и предлага следните промени:

Община Брезник обявява конкурс за длъжността експерт - супервизия

Във връзка с изпълнението на проект „Социална услуга „Домашен помощник" Община Брезник обявява конкурс по документи и събеседване за следната длъжност:
- Експерт - супервизия
 

Община Брезник стартира проект за предоставяне на услугата "Домашен помощник"

Община Брезник стартира проект „Социална услуга „Домашен помощник" в Община Брезник".
Проектът е на обща стойност 136708.36 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". Схемата включва дейностите „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител е Община Брезник в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания" - София.

Комисията по безопасност на движението набеляза мерки за сигурност

Комисията по безопасност на движението в Брезник набеляза целогодишни мерки за сигурност.На територията на района има един път втора категория, два третокласни ,а останалите отсечки са част от четвъртокласната пътна мрежа.

На 10.02.2011г. ще се проведе обществено обсъждане на бюджет 2011 на Община Брезник

Предстои приемането на бюджета на Община Брезник за 2011г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най - важните решения за общината и те трябва да се вземат с активно участие на гражданите.Общественото обсъждане на проекта на бюджет на Община Брезник за 2011г. и на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2010г. ще се проведе на 11.02.2011г.

Разпространи съдържание